skip to Main Content

PRIVACYBELEID/PRIVACY POLICY VAN WWW.WATISWELVERZEKERD.NL

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk.  Wij hebben ons privacy beleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leggen wij je uit hoe wij omgaan met jouw privacy:

Wij verwerken jouw gegevens op onze website en als je een aanvraag bij ons doet. Wij behandelen jouw aanvraag discreet. Dit betekent dat wij alleen het strikt noodzakelijke van jou willen weten voor het verlenen van onze dienst. Dit betekent dat wij minimale gegevens verwerken:  jouw (voor)naam, e-mailadres en bankgegevens.  Wij verwerken de gegevens die je invult op ons aanvraagformulier, maar wij weten niet waar jij woont en waar jij bijvoorbeeld verzekerd bent. Wij behandelen jouw (persoons)gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Hieronder leggen wij uit hoe wij dit doen.

Wie verwerkt jouw gegevens.
Flexjurist | handelend onder de naam www.watiswelverzekerd.nl | VOF
Tesselschadestraat 11 te Leeuwarden
Kamer van Koophandel:  71504222

Wij houden ons aan de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679.

Jij bezoekt onze website, hierdoor maak je gebruik van onze diensten. Dit privacystatement is van toepassing op die diensten. Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres: het internet protocol (adres) van de door jou gebruikte computer.
  • naam: de door jouw gebruikte (voor)naam in het contactformulier.
  • e-mailadres:  het door jouw gebruikte email-adres in het contactformulier.
  • betalingsgegevens: rekeningnummer en tenaamstelling rekeninghouder.
  • formuliergegevens: de informatie die jij invult op het aanvraagformulier.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens om je te kunnen helpen.  Wij bedoelen hiermee het verlenen van onze diensten en het optimaliseren van onze website. Dit is het enige doel waarvoor wij jouw gegevens gebruiken. Hieronder leggen we je precies uit waarom:

  • IP-adres (internet protocol):  Wanneer jij verbindt met onze website,  wordt het IP-adres van de computer meegezonden. Wanneer jij een bestelling plaatst registreren wij het IP-adres voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Naam: wij koppelen jouw naam aan de geplaatste aanvraag , voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Emailadres: het doel is dat wij jou informatie kunnen toesturen na een aanvraag en/of in het kader van de te verlenen dienst.
  • Bankgegevens: het doel is zodat wij jouw betaling kunnen verwerken via iDeal (Mollie) en/of via handmatige bankoverschrijving.
  • Formuliergegevens: het doel is om voor de uitvoering van de overeenkomst, jou gerichte informatie te geven op basis van datgene wat jij op het aanvraagformulier aangeeft.

Delen van gegevens met derden
We gebruiken bovenstaande persoonsgegevens niet voor andere doeleinden en delen deze nooit met derden voor andere doeleinden en/of zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Betalingen via iDeal verlopen via betalingsprovider  Mollie.  Wij delen jouw gegevens niet met de goede doelen die wij ondersteunen.  Donaties worden door ons gedaan uit naam van de VOF.  Wij maken daarnaast gebruik van diensten van Google (zie website optimalisatie)

Betalingen via iDeal. 

Onze iDeal betalingen verlopen via Mollie op basis van een gebruikersovereekomst  tussen WatisWelVerzekerd en Mollie.  Mollie is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U klikt hier voor het privacy-protocol van Mollie.  WatisWelVerzekerd zorgt met het SSL-certficaat (https) ervoor, dat uw data beveiligd (versleuteld) wordt verstuurd naar Mollie.

Website optimalisatie: Google Search Console en Social media
Wij kunnen gebruikersgedrag op onze website analyseren voor optimalisatie. Google Search Console registreert geen persoonsgegevens. Op dit moment maakt WatisWelVerzekerd geen gebruik van plugins of widgets van social media zoals Facebook.  Wij gebruiken voor optimalisatie jouw naam, email-adres en bankgegevens nooit.

Bewaringstermijn, inzage, correctie en verwijdering
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Je mag verwerkte gegevens ten allen tijde inzien. Mocht blijken dat de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn dan kan dit worden op jouw verzoek worden veranderd en/of verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Verder hebben we alle technische en organisatorische maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken en uw persoonsgegevens op te slaan zoals tweestapsverificatie voor toegang tot de server, mail en controlpanels. Alle servers van derden (Mollie) zijn ook uitstekend beveiligd (zie privacy-protocol: klik hier ).

Uw rechten uitoefenen en klachten
Wilt u een van uw rechten uitoefenen op grond van het privacy-protocol of de wet of een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met WatisWelverzekerd (info@watiswelverzekerd.nl).
Wij maken dan afspraken op welke wijze u een formeel verzoek kunt indienen. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement
Wij mogen altijd het privacy statement wijzigen binnen de kaders van de AVG.

Back To Top